Profil společnosti


Od roku 1998 nabízí naše společnost široké spektrum služeb.
Vedle klasických činností jako je účetnictví, mzdové účetnictví a poradenství, se společnost specializuje a garantuje zahraničním společnostem úspěšný Start up v České republice.
Naši dlouhodobě zaměstnaní pracovníci disponují potřebnou kvalifikací a vzděláním, které jim umožňuje optimálně splnit veškeré obchodní a technické požadavky.
Naše společnost může poskytnout v ruzných lokalitách pronájem vlastních prostor. Komunikace se zákazníky probíhá v českém, německém, anglickém a ruském jazyce.
Obzvláště v průmyslovém parku v Libavské Údolí nabízí společnost Immogard s.r.o. plný servis od založení po kompletní převedení společnosti, a to včetně převzetí obchodních a technických činností, až po kompletní  péči o zákazníka.
Na přání můžeme od objednatele převzít různé výrobní činnosti a později mu je předat jako kompletní společnost.