ISO: 9001:2015

O společnosti

O naší společnosti

IMMOGARD s.r.o.

V Libavském Údolí byl poprvé vybudován výrobní závod v roce 1820, následovaly expanzní fáze stavební a textilní výroby. V roce 1995 byla založena firma Alligard jako Joint Venture a pracuje dosud pod německým vedením s rozsáhlým strojovým parkem a motivuje zaměstnance v textilní produkci pro různé zákazníky.

Politika
 společnosti

Kvalita služeb dodávaných společností IMMOGARD s.r.o. je základním předpokladem jejího obchodního úspěchu. Politika kvality je součástí strategie společnosti. Povinností každého zaměstnance i dodavatele prací pro naši společnost je pracovat v souladu s touto Politikou kvality a pomáhat při zajišťování plnění cílů kvality z této politiky vyplývajících.

Nejvyšší spokojenost zákazníka určuje naše jednání

Náš zákazník stanoví měřítko kvality našich služeb. Růst spokojenosti zákazníků je v zásadě nejvyšším příkazem. Plníme jeho přání plně a v termínu a kdykoliv jsme připraveni nabídnout něco navíc. Zlepšování kvality je naší stálou povinností.

Výkony


Péče o mandanta a nájemce na nejvyšší možné úrovni, s motivovanými pracovníky, kteří disponují potřebnou kvalifikací.


Hodnoty společnosti

Kultura hodnoty společnosti je výrazem vzájemné úcty, spravedlnosti a tolerance. To, co slíbíme, také dodržíme.

Profesionalita, spolehlivost a poctivost spolu s otevřeností a důvěrou, nám umožňuje žít se základním pozitivním zaměřením.

Naše jednání je cíleně zaměřené k dosažení přiměřených výnosů.


Prevence má přednost před odstraňováním chyb

Nestačí chybu odstranit! Je nezbytné nalézt příčiny chyb a ty preventivně a natrvalo odstranit.


Uvědomělé jednání z hlediska životního prostředí

Naše rozhodnutí a jednání se provádějí s ohledem na životní prostředí. Ekologický rozum a z něho vyplývající cíle ochrany životního prostředí mají u firmy stejnou hodnotu jako cíle hospodářské.


Zlepšování pracovního prostředí

Vedení společnosti pracuje na vybudování optimálních pracovních podmínek pro zaměstnance společnosti tak, aby mohli beze zbytku plnit úkoly vztažené k plnění požadavků zákazníka.


Vedení společnosti se zavazuje poskytnout finanční i lidské zdroje ke splnění závazků a cílů vyplývajících z této Politiky.


Naše ISO certfikáty a projekty

ISO: 9001:2015 Systém managementu kvality Stáhnout soubor
OPPIK Program Aplikace, výzva Vll Stáhnout soubor
Nemovitosti V Nemovitosti V.- modernizace objektů ve výrobním areálu firmy Immogard s.r.o. /data/image/full/Nemovitosti%20V.-%20modernizace%20objekt%C5%AF%20ve%20v%C3%BDrobn%C3%ADm%20are%C3%A1lu%20firmy%20Immogard%20s.r.o..pdf
Pojďme ještě dnes navázat úspěšnou spolupráci! Kontakt